menu

Talentmanagement aneb Škola je nám malá

„Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy“

Práce s talentovanými žáky je pro nás jednou z priorit, protože právě oni jsou těmi, kdo od nás očekávají, že jim nabídneme nejen možnost se dále rozvíjet, ale také že jim zprostředkujeme kontakt se světem, v němž budou schopni svůj talent naplno uplatnit.

Snažíme se systémově pracovat s talenty v každém věku a dát jim to, co jim v danou chvíli nejvíce pomůže posunout se dál.

Od března 2017 do března 2018 máme díky podpoře Statutárního města Ostravy možnost nabídnout žákům něco víc, než nám umožňovala stiktně nastavená pravidla příspěvkové organizace. A jak jsme předpokládali, škola nám byla malá…

Databáze nadaných žáků

Vytvořili jsme databázi nadaných žáků s okruhy jejich zájmů. Ta je neustále aktualizována a upravována. V tomto seznamu jsou jak žáci mimořádně talentovaní, tak ti, kteří o daný obor projevují dlouhodobě zvýšený zájem, tedy žáci aktivní a motivovaní. Protože do kartotéky mají přístup všichni pedagogové, získávají tak důležitou zpětnou vazbu a zároveň spolupráce mezi předměty přináší pozitivní synergie.

Žáci nižšího stupně víceletého gymnázia

Nadaní žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia, rekrutující se nejvíce ze zmíněných tříd zaměřených na výuku matematiky a přírodních věd, mají možnost na 18 workshopech řešit problémové úlohy, které svou náročností nebo metodikou řešení zcela vybočují z učiva daného ročníku, a diskutovat o nich. Ze zkušeností víme, že motivace žáků je ještě umocněna, pokud úlohy s nimi řeší odborník z univerzity a ne „jen učitel“.

Žáci vyššího stupně víceletého gymnázia

Zájemcům jsme nabídli sérii přednášek odborníků z praxe i univerzit, kteří následně zajistili odborné vedení žáků pracujících na samostatných projektech nad rámec výuky, např. v rámci SOČ.

Třídenní stáž na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy

Za vše mluví prostý seznam odborných přednášek, které žáci během tří dnů absolvovali:

Fyzika nízkých teplot (doc. Rotter), laserová spektroskopie (prof. Štěpánek), elektronová mikroskopie (dr. Veselý), RTG strukturní analýza (doc. Daniš), tažení krystalu (doc. Pospíšil), magnetická studia (doc. Pavel Javorský), představení Ústavu částicové a jaderné fyziky (doc. Jiří Dolejší), experimenty s Vernierem (Mgr. Pavel Böhm, Mgr. Jakub Jermář), Průlet světem herní umělé inteligence (Mgr. Jakub Gemrot), práce s oční kamerou (dr. Martina Kekule), exkurze do Interaktivní fyzikální laboratoře – kmitání a mechanika tuhého tělesa (dr. Marie Snětinová).

Studentská konference Inspiró

Ve středu 20. prosince jsme uspořádali školní přehlídku žákovských projektů Inspiro 2017. Mnozí naši studenti jsou aktivní v nejrůznějších oborech a měli tak možnost své spolužáky informovat nejen o obsahu svých prací, ale i o zákulisí těchto aktivit. A třeba se jim podařilo své mladší kolegy inspirovat, aby našli odvahu a nebáli se zkusit zase něco nového.

Příklady prezentovaných prací:

Závěrečná stádia hvězd; Vliv spektrálního složení světla na fotosyntézu; Akustika; Inovativní transportní systém…

Odborné stáže žáků talentovaných v oblasti programování a informačních technologií v předních místních ICT firmách

Tieto Nerďáci je program pro středoškoláky s nápadem, kteří potřebují pomoc při jeho realizaci. Této pomoci se zhostilo několik zaměstnanců firmy Tieto. Ti se od začátku října do konce roku 2017  jednou týdně scházeli se studenty a aktivně jim věnovali svůj čas. Výsledkem úspěšné spolupráce je několik zajímavých aplikací, praktické zkušenosti a hezké vzpomínky na prohlídku Dolní oblasti Vítkovic, prostor Tieta a hraní Laser Game. Programu se zúčastnilo i několik studentů z Wigymu, kterým se dokonce podařilo získat ocenění v podobě letu vrtulníkem nad Ostravou.

Do projektu se může pustit každý

Samostatnou položku projektu tvořil nákup 10 notebooků pro žáky. Díky finančním prostředkům získaných od magistrátu města Ostravy na podporu talentovaných žáků jsme mohli zakoupit notebooky, které dostanou formou dlouhodobé zápůjčky přednostně sociálně slabší žáci, jež se zapojí do středoškolské odborné činnosti, případně dalších individuálních výzkumů.