menu

Slavíme 150 let JČMF

V roce 2012 slaví Jednota českých matematiků a fyziků již 150 let své existence. V Ostravě tyto oslavy vyvrcholí 29. března happeningem na Masarykově náměstí a soutěží pro žáky základních škol v prostorách Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Wichterlovo gymnázium je společně s Ostravskou univerzitou a Gymnáziem Hladnov hlavním organizátorem těchto oslav.

Jednota českých matematiků a fyziků – JČMF – je organizací sdružující matematiky, fyziky, učitele, studenty a příznivce matematiky a fyziky a příbuzných oborů. Vznikla ze Spolku pro volné přednášky z matematiky a fyziky, který v roce 1862 založili studenti Filozofické fakulty Pražské univerzity.

JČMF věnuje velkou pozornost talentovaným žákům a studentům, podílí se na organizování Matematické a Fyzikální olympiády, Turnaje mladých fyziků, Pythagoriády, Matematického klokana, korespondenčních seminářů apod. Pro středoškolské studenty a jejich učitele vydává odborný časopis Rozhledy matematicko-fyzikální (RMF). Podílí se na vydávání učebnic matematiky a fyziky v nakladatelství Prometheus, spol. s r. o. a garantuje jejich odbornou úroveň.

MS Deník informuje: 29. 3. 2012; 30. 3. 2012