menu

Student pro žáka

Tak je možné označit dnešní páteční /23. 9. / setkání absolventa našeho gymnázia a současně posluchače Právnické fakulty UK v Praze Tomáše Jančara se skupinou žáků 2. a 3. ročníků.

Jako jeden z členů organizačního týmu představil vzdělávací projekt Pražský studentský summit, který nabízí mj. i žákům středních škol příležitost rozšířit své znalosti v oblasti mezinárodního dění, nahlédnout do světa diplomacie, učit se formulovat a obhajovat svá stanoviska, setkat se se zajímavými osobnostmi politického a kulturního života apod.

Je inspirativní, že již XXII. ročník Pražského studentského summitu se stále těší velkému zájmu z řad žáků naší školy a že bývalí účastníci tohoto projektu je v tom podporují.