menu

AMOB

Ve dnech 12. – 15. 12. 2018 se v Brně konal první ze tří work-shopů pořádaných Akademií
mladých občanů. Naše gymnázium na této prestižní akci reprezentovala trojice studentů, a
to Hana Pásková (5.A), Denis Pščolka (2.D) a Filip Klimša (2.D).

Work-shop byl zaměřen na téma městské samosprávy a péči o město. Přednášku o
samosprávě účastníkům prezentoval Filip Hrůza. Další přednášku, v tomto případě
zaměřenou na téma občanský aktivismus, přednesl Jakub Čech. Mladý muž známý tím, že se
ve věku 16 let nechal zplnomocnit.

Druhý den na účastníky čekala vycházka po Brně, během které došlo k rozebírání a následné
debatě o brněnském vlakovém nádraží. V průběhu dne byl pro účastníky akce přichystán
také argumentační souboj, ve kterém vystupovalo pět postav s konkrétními rolemi.
Třetí den akce byl ve znamení přednášky a debatě o konceptu chytrého města (smart city) a
spolcích. Závěrečný den proběhlo simulované jednání městského zastupitelstva.

Naši studenti absolvovali první ze tří work-shopů, na který se nominovali díky kvalitnímu
motivačnímu dopisu. Další akce se budou konat v březnu v Olomouci (téma krajské politiky) a
v dubnu v Praze (téma fungování národní politiky).

Pro naše, ale i ostatní studenty se jedná o zajímavou zkušenost, která se bude v budoucnu
dozajista hodit, my jim přejeme do budoucna hodně argumentačních sil do dalších akcí
zaměřených na aktuální společenské dění.

Mgr. Ondřej Tichý