menu

AMOB potřetí

AMOB potřetí – tentokrát v Praze:

V průběhu tohoto školního roku jsme vás již informovali o tom, že trojice našich žáků (Hana Pasková, Denis Pščolka a Filip Klimša) absolvovala úvodní dva AMOB work – shopy. V minulém týdnu (ve dnech 10. – 13. 4. 2019) se zúčastnili třetího pokračování tohoto projektu konaného v Praze.

Úvodní dvě setkání byla zaměřena na témata město a kraj, závěrečná část projektu se týkala vnímání celonárodní politiky. Přednášky a semináře se konaly v prostorách Právnické fakulty a Fakulty sociálních věd UK a také v Institutu politologických studií.

Akce byla rozdělena na několik částí, nechyběly přednášky odborníků, následná rozprava s těmito lidmi, v neposlední řadě rovněž vlastní pohled a rozprava účastníků semináře. Účastníci akce po získání informací od odborníků mohou následně sami interpretovat své poznatky a postřehy.

Pro naše zástupce byla nejen tato část, ale všechna tři pokračování užitečné. Jedním z přínosů je bezesporu získání nového pohledu a informací na témata městské, ale i celonárodní politiky, dále zlepšení komunikačních kompetencí a v neposlední řadě také možná inspirace k budoucímu studiu a prohloubení zájmu o tuto problematiku.

Mgr. Ondřej Tichý