menu

Vítězové 9. ročníku Šumné Ostravy

FJVe znamení dvou devítek proběhlo finálové kolo Šumné Ostravy. Devátý ročník soutěže byl ukončen devátého listopadu vyhlášením vítězů obou věkových kategorií, žáků a studentů základních a středních škol. Do druhého kola soutěže se probojovali i reprezentanti dvou havířovských škol, konkrétně Gymnázia na ulici Komenského a Základní školy na Gorkého 1. Dříve, než se soutěžící pustili do řešení soutěžních otázek,  povstáním uctili památku Františka Josefa I., od jehož smrti letos uběhne rovných 100 let.

9. ročník soutěže věnovaný Ostravě v době panování  Franze Jozepha  zahájila Míša Světlíková a Kateřina Tylová  – v jejich interpretaci jsme si vyslechli rakouskou císařskou hymnu. Na úvod jsme se zaposlouchali do půvabných pamětí komorníka Františka Josefa, který zachytil císařův denní režim i celou řadu jeho povahových vlastností. Na finalisty pak již čekalo devět nelehkých otázek. Nahlédli do matričních  záznamů, třídních výkazů z dob stařičkého mocnářství, pokusili se rozšifrovat pavouka rodokmenu habsbursko-lotrinské dynastie. Pozornost věnovali i oběma letošním výročím: před 140 lety se ujal funkce generálního ředitele Vítkovických železáren Paul Kupelweiser a rovných 150 let uplynulo od krvavé bitvy u Hradce Králové.

Mezi finalisty Šumné Ostravy zavítali i historikové Ostravského muzea a Archivu města Ostravy. Mgr. Kateřina Barcuchová prezentovala unikátní fotografie z muzejních sbírek zachycující obě návštěvy císaře v Ostravě (1880 a 1906), stejně jako snímky  řetězového mostu, který se zřítil 15. září 1886. PhDr. Martin Juřica se v přednášce s názvem Velevážené publikum, račte v šapitó zaměřil na cirkusy v Moravské Ostravě v době vlády Františka Josefa. Pozornost věnoval nejen slavným cirkusáckým rodinám Berousků a Kludských, ale vystoupení Bufalo Billa v Moravské Ostravě v roce 1906.

Po křtu almanachu už následovalo vyhlášení výsledků 9. ročníku Šumné Ostravy. V první věkové kategorii trimfoval žák havířovského gymnázia Richard Korbel. Druhou příčku obsadil Vít Gocman z Wichterlova gymnázia a třetí místo obsadila Anežka Baranová ze Základní školy na Matiční ulici.

První příčku v druhé věkové kategorii obsadil student zábřežského gymnázia Jan Hertl. Druhé místo vybojoval Ondřej Vavro z Wichterlova gymnázia a třetí příčku obsadil Stanislav Gibarti z Gymnázia Hladnov.

Kompletní výslekovou listinu finále Šumné Ostravy můžete stáhnout zde.

Všem vítězům gratulujeme a těšíme se na shledání v jubilejním 10. ročníku Šumné Ostravy, který bude věnován 750. výročí existence našeho města.