menu

REVOLUTION TRAIN

Dne 18.3.2019 se studenti druhých ročníků a sexty zúčastnili projektu REVOLUTION TRAIN. V 6
vagónech, ve 4 kinosálech a v 8 interaktivních místnostech sledovali a prožívali skutečný příběh
drogové závislosti. Tento unikátní program primární protidrogové prevence je podporován
Ministerstvem vnitra, Policií ČR i Národní protidrogovou centrálou.

 

smacap_Bright

mde

smacap_Bright

smacap_Bright