menu

Závěrečné práce studentů 2. ročníků a sext

Studenti sext a druhých ročníků, kteří si zvolili výtvarnou výchovu, každým rokem předvedou na konci června svou závěrečnou práci za použití nejrůznějších technik a námětů. Zvolení námětu a výběr techniky, provedení, rozvržení práce od návrhu po konečnou instalaci spojenou s vernisáží a obhajobou necháváme na samotném tvůrci. Studenti svým závěrečným pracím věnují spoustu času, mnohdy pracují i mimo vyučování. Pomáháme jim odbornými konzultacemi, polemizujeme s nimi nad různými možnostmi a řešíme způsoby realizace. Gró vidíme v tom, že se studenti ponoří do své práce a že jsou schopni si zcela samostatně obhájit své dílo.