menu

Insπρ opět inspirativní

Insπρ opět inspirativní

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 proběhlo na naší škole již tradiční přednáškové dopoledne s názvem INSPIRO.
Studenti kvart, kvint, sext, prvních a druhých ročníků měli příležitost si poslechnout zajímavé prezentace studentů vyššího gymnázia, kteří se úspěšně účastní různých mimoškolních aktivit. Hlavním cílem Lucie Peterkové, Matěje Rösnera, Gabriely Kondrčíkové, Vojtěcha Davida, Honzy Lukovského, Šárky Pavliskové a Kryštofa Poláška bylo předat svým mladším kolegům co možná nejvíce zkušeností z jejich velmi rozsáhlého spektra zájmů.
Většina inspirativních informací byla z oblasti vědních disciplín, především tedy biologie, chemie, fyziky a matematiky. Studenti dostali rady, jak se zapojit do nejrůznějších soutěží, stáží, výzkumů a expedic jako jsou například: Středoškolská odborná činnost, přírodovědné olympiády, Fluorescenční noc nebo Otevřená věda. To vše bylo proloženo přednáškou z domény humanitní, a to v podání Matěje Rösnera. Na sport a tanec v souvislosti s uspořádáním času a nastavením priorit se zaměřila zase Šárka Pavlisková.
Věříme, že studenti nové poznatky aplikují ve svých zájmech nebo aktivitách a co možná nejdříve jim to přinese úspěchy.

Kryštof Polášek