menu

Maturitní témata

Přehled témat pro profilovou část maturitní zkoušky

V jednotlivých předmětech si žák losuje jedno zadání z 20 až 30 témat, která jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období.

Maturitní zadání obsahuje název a rozvíjející témata. Zkušební komise v rámci zkoušení nemusí ověřit znalosti ve všech rozvíjejících tématech. Rozvíjející témata slouží k lepší orientaci žáka při přípravě na ústní maturitní zkoušku profilové části.

 

Cizí jazyk (všechny)

Biologie

Dějepis

Fyzika

Chemie

Informatika a výpočetní technika

Matematika

Základy společenských věd

Zeměpis