menu

Kurzy DVPP

Wichterlovo gymnázium je akreditovaným střediskem pro výuku kurzů v rámci DVPP. V současné době nabízíme kurzy z oblasti matematiky a ICT.

Jedná se o programy:

  1. Práce s talentovanými žáky v matematice
  2. Výuka geometrie na základní škole
  3. Úprava textu s využitím volně šiřitelných programů
  4. Správa webu pomocí redakčního sytému

Kurzy budou probíhat v budově Wichterlova gymnázia na ulici Čs. exilu a povedou je učitelé gymnázia. Hodinová dotace kurzů je 4 hodiny.

Termíny kurzů pro kalendářní rok 2010:


– termíny budou vypsány dle aktuálních požadavků účastníků.


Přihláška na kurz:(pdf) (odt) (doc)