menu

Adaptační kurzy

Každoročně na začátku školního roku pořádá naše škola adaptační kurzy pro nově přijaté studenty 1. ročníků a nově také pro studenty prim. Pro každou třídu je připraven třídenní program plný her a soutěží, jejichž cílem je stmelení nově se tvořícího kolektivu, vytvoření správných vztahů ve třídě a v neposlední řadě také seznámení se svým třídním profesorem.

Kurzy probíhají v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd.

Kurzy probíhají za finanční pomoci občanského sdružení OKNA, které funguje při naší škole.

PREVENCE_POSTS