menu

Národní plán obnovy – Digitální učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu vybavení škol digitálními učebními pomůckami pro rozvoj informatického myšlení dětí a žáků a jejich digitálních kompetencí určená pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí, pro kalendářní rok 2022 (dále jen „Výzva“).
Informace o výzvě:

Výzva je určena pro mateřské školy, základní školy a gymnázia, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí

Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy. Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Dotace poskytnutá v rámci této Výzvy je určena na náklady vzniklé v období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022.


Odkazy:

jan-netolicka

Dobrý den, vítám vás na našem webu. Rád bych vám představil vizi školy a ukázal, jak se nám ji daří plnit. Stačí, když kliknete sem.