menu

Besedy s Městskou policí Ostrava

Besedy s Městskou policí Ostrava

Dne 6.4. 2017 proběhly pro žáky tercie a kvarty besedy s Městskou policí Ostrava. První beseda s názvem „Právní povědomí“, jejímž cílem bylo seznámit žáky s podmínkami vyřízení občanského průkazu a odpovědnosti s tím spojené. Základy právního vědomí byly orientovány zejména na přestupkový zákon a odpovědnost mládeže mezi 15.–18. rokem věku za protiprávní jednání. Následující beseda s názvem – „Zájmy chráněné trestním zákonem“ byla zaměřena na seznámení žáků se zájmy chráněnými trestním zákonem, s definicí trestného činu a se strukturou trestního zákoníku. Žáci zjišťovali postoje ostatních a rozvíjeli toleranci k odlišným názorům, přehodnocovali vybrané trestné činy podle svého žebříčku hodnot.