menu

Studentské prezidentské volby

Studentské prezidentské volby

Včera a dnes probíhají na středních školách napříč Českou republikou Studentské prezidentské volby pořádané JSNS (Jeden svět na školách) v rámci vzdělávacího programu organizace Člověk v tísni. I my jsme se opět zapojili a včera měli žáci starší 15 let možnost si vyzkoušet “nanečisto” volit prezidenta republiky. Pořádáním Studentských voleb se chce přispět k aktivnímu a zodpovědnému občanství. Cílem projektu je, aby se studenti střeních škol na základě vlastní zkušenosti s pořádáním voleb seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky.

Akce proběhla na domečku ve studentském klubu. Volební místnost s tříčlennou studentskou volební komisí byla otevřena od 11:40 do 15:00, žáci tak měli možnost ve svých volných hodinách přijít vyjádřit své preference. Volební účast dosáhla 21,25% hlasů všech oprávněných voličů. Vítězný subjekt získal 41,05 % platných hlasů, na druhém místě se umístil subjekt s 32,63 % platných hlasů a na třetím subjekt s 10,52 % platných hlasů.

Celkové výsledky byly odeslány ke zpracování společnosti Kantar Millward Brown a budou zveřejněny v krajském a celorepublikovém měřítku.