menu

Staň se diplomatem!

Staň se diplomatem!

Pražský studentský summit vyrazil opět do regionů s celodenním programem napříč Českou republikou vzdělávat mladé lidi, kteří mají zájem o globální témata. Třetí návštěva za poslední čtyři roky Moravskoslezského kraje, velký zájem i skvělá připravenost organizátorů a samotných účastníků, to byl letošní ročník projektu Staň se diplomatem!. Letošní diplomatická simulace jednání Rady bezpečnosti OSN s tématem řešení konfliktu v africkém Mali proběhla opět v prostoru Krajského úřadu v Ostravě. Cílem této simulace určené žákům osmých a devátých tříd není jen napodobení jednání Rady bezpečnosti, ale hlavně vzdělávat a probudit zájem mládeže o světové dění. A to vše interaktivní formou. Zájem našich žáků byl tradičně vysoký a ti, kteří se zúčastnili, si vedli opravdu výborně. Letos nás reprezentovali Jan Holuša, Matěj Kolář, Michael Kuhn, Adam Walder, David Havrlant z 4.B a Radim Ksenič z 3.B. Dopolední aktivity byly zaměřené spíše na porozumění fungování mezinárodních organizací, seznámení s jednacím řádem a následně proběhla práce ve třech skupinách, která vedla k simulovanému diplomatickému jednání. Po vyčerpávajících jednáních se mladí diplomaté většinou dopracovali ke schválení rezoluce a vyzkoušeli si nelehkou vyjednávací pozici jednotlivých států, které zastupovali. Na závěr jim byl předán certifikát a byli vyhlášeni tři nejlepší účastníci všech pracovních skupin této regionální simulace, mezi nimiž byla i jména našich žáků. Jmenovitě Adam Walder a David Havrlant z kvarty B. Děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen na poli diplomatickém. 🙂