menu

Simulace jednání ostravského zastupitelstva

Simulace jednání ostravského zastupitelstva

V pondělí 29. 1. 2024 se tři zástupci našeho studentského parlamentu zúčastnili simulace jednání zastupitelstva v zasedacím sále na Nové radnici pořádané Parlamentem dětí a mládeže města Ostravy. 

V dopoledních hodinách nejprve proběhly debaty se zástupci města – s bývalým primátorem Tomášem Macurou a Andreou Hoffmannovou, náměstkyní pro vzdělání, inovace a digitalizaci, od nichž jsme se mimo jiné dozvěděli, jak se dostali k jejich práci nebo o zákulisí komunální politiky. A dále debata o projektu FajnOVA, který má za cíl zlepšovat prostředí ve městě. 

Odpoledne se poté uskutečnila samotná simulace jednání zastupitelstva. Účastníci byli nejprve rozděleni do politických stran, ve kterých prodiskutovali program jednání a zaujali k jednotlivým bodům své stanovisko. Po obstrukcích hnutí SPD jsme mohli přejít k projednávání samotných bodů schůze. Předem byly organizátory na program vybrány tři body – Dotace na stavbu Černé kostky, Revitalizace části DOV a problém s vlastnictvím určitých bytových domů vystavěných městem, přičemž na začátku simulace byla navíc přidána problematika pěších zón v centru. Samotné jednání trvalo asi hodinu a půl. Na konci akce přišel primátor Ostravy Jan Dohnal a vyhlásil nejlepší řečníky a také zodpověděl pár dotazů. 

A co nám to dalo?

Myslím si, že tato akce byla velmi obohacující a zážitky z ní velice přínosné. Vnímala jsem to nejen jako seberozvoj a vylepšení schopností v oblasti prezentování, ale i jako naději na spolupráci s novými lidmi, kteří mají zájem vylepšit  a rozvíjet své město. Pevně věřím, že nabyté informace zúročím i v každodenním životě. Názorová odlišnost je v naprostém pořádku, jen je potřeba naučit se argumentovat či přijímat názory druhých – a to mi tato simulace také ukázala.“ – Eva Filipcová

„Tato akce byla velmi záživná pro mé společenské schopnosti – komunikace s novými lidmi, formální chování, ale také třeba i oprava poněkud zkřivené představy toho, jak to v zastupitelstvu funguje. Dozvěděli jsme se od zástupců města Ostravy hodně zajímavých informací a to od korupčních kauz, až po jejich vizi toho, jak by měla Ostrava vypadat. Přestože v Ostravě nebydlím, tak jsem Ostravský rodák a není mi jedno, co se v ní děje, protože zde stále žiju svůj každodenní cyklus. Ostrava je skvělý příklad toho, že i běžní lidé se mohou podílet na fungování města a mohou nahradit “tradiční politiku” a myslím, že by se i mladí lidé měli více zajímat o to, co se kolem nich děje.” – Matyáš Zápařka