menu

Férový camp

“Dne 28. února proběhla v rámci ekonomického semináře pro čtvrté ročníky beseda s názvem Férový camp, projekt obecně prospěšné společnosti Brodem UB. Navštívil nás autor projektu protikorupčního vzdělávání pan Tomáš Fránek, novinář, učitel a editor pořadu České televize Týden v justici. Náplní programu bylo seznámení se s etikou v praxi a problematikou korupce, vedené formou diskuze. Zabývali jsme se mimo jiné také otázkou etických problémů, které lidé musí řešit v běžném životě. Mezi jinými spravedlností, známostmi a etikou ve školství.”

Napsala žákyně 4E Valentýna Novotná a dodává:

“Pro mě osobně byla tato beseda velmi přínosná a věřím, že i pro řadu dalších účastníků tohoto semináře.”