menu

Fantastické 1. a 3. místo v Regionální soutěži z práva

Fantastické 1. a 3. místo v Regionální soutěži z práva

Dne 30. 3. se 11 žáků naší školy v uskupení tří soutěžních týmů zúčastnilo premiérově Regionální soutěže z práva, která proběhla v prostorách Obchodní akademie a Vyšší odborné školy sociální v Ostravě-Mariánských Horách.

Náplní celodenního klání byl test z oblasti práva ústavního, správního, obchodního, občanského, ze základních právních pojmů a test všeobecného přehledu žáků středních škol. Součástí druhého kola byla prezentace vlastního návrhu právního předpisu (zákona či novely). Samotný výkon soutěžících hodnotila 3 – členná odborná porota z řad právnických profesí.

Jednotlivé týmy musely zvládnout obhájit své návrhy nejen před touto porotou, ale i před ostatními soutěžícími. Škála návrhů zákonů byla pestrá, týkala se např. zákona o sociálním bydlení, zákona o sociálně právní ochraně dětí, diskriminace v zaměstnání (ageismus), zákona o lobbování, obnovení domovského práva aj. Porota hodnotila letošní výkony jako mimořádně zdařilé s vyrovnanými silami.

O to více nás může těšit úspěch našich žáků, kteří si ze soutěžení mezi 11 týmy odnesli 1. a 3. místo!

Jmenovitě jsou to žáci ze 3D – Jan Hlaváček, Antonín Hummel a Matyáš Zabek, kteří představili návrh změny volebního zákona do Senátu ČR, a stali se absolutními vítězi.

Třetí příčku obsadil tým ve složení Karin Dudková, Jakub Horáček, Jana Horečková a Markéta Rozprýmová ze 7A s návrhem zákona o povinné výuce kybernetické bezpečnosti na základní škole.

Všem soutěžícím děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy a vítězům blahopřejeme! 

Mgr. Hana Želazková