menu

Etika nejen jako akademická disciplína

Etika nejen jako akademická disciplína

Ve středu 8. 10. 2019 navštívil žáky semináře filosofie ostravský myslitel, filosof, etik
ThLic. Vladimír Šiler, Dr. Tématem jeho work – shopu byla etika. Pro účastníky se jednalo o příjemné setkání, a to hned z několika důvodů. Jedním z nich bylo dozajisté to, že si studenti odnesli z debaty souhrn toho, co je etika, dozvěděli se, kde jsou hranice etičnosti jednotlivých otázek. Druhým pozitivem se stala debata, jež vyplynula z povídání a interpretace konkrétních etických problémů dr. Šilerem. Žáci se do ní sami zapojovali, nijak se neostýchali, což prezentující ocenil.

Pro všechny účastníky, pro seminaristy zejména se jednalo o akci s pozitivním dopadem, neboť podobné semináře jsou nedílnou součástí studia na vysokých školách, a tak si naši žáci udělali představu, co je za pár měsíců čeká.

Ondřej Tichý a Hana Nováčková (vyučující semináře)