menu

Celorepubliková tematická tour na wigymu

Celorepubliková tematická tour na wigymu

Dne 19.11. jsme na našem gymnáziu přivítali mladého filmového producenta Jana Syručka, který přijel do Ostravy představit v rámci celorepublikové tematické tour s krátkými filmy snímky Bo Hai, Malá a Redboi. Tyto snímky poutavým způsobem přibližují nejen vztahy starší generace Vietnamců s jejich dětmi, ale i kulturní rozdíly vietnamské komunity. Pan Syruček následně s žáky 1.D, jimž byla projekce určena, snímky rozebral a trpělivě odpovídal na všechny dotazy spojené s tvorbou a produkcí filmových snímků a osvětlil náplň práce jednotlivých filmařských profesí. Děkujeme