menu

Beseda o dezinformacích

Beseda o dezinformacích

Dne 5. 4. 2018 nám bylo velkou ctí přivítat na naší škole pana Jaroslava Spurného, dlouholetého redaktora časopisu Respekt a uznávaného investigativního žurnalistu.

Využili jsme nabídku týdeníku a zorganizovali besedu asi pro 30 studentů na velmi aktuální téma: dezinformace    a fake news v českých médiích. Během dvouhodinové besedy padlo mnoho dotazů od seminaristů politické geografie a psychologie a také učitelů na daná témata. Pan redaktor zapáleně hovořil mj. o charakteru dezinformací, jak je rozlišit, jejich zdrojích, účelu aj.

Besedou se opakovaně prolínal názor pana redaktora, že elektronická média nejsou špatná, ale člověk k nim musí přistupovat kriticky, a také, že každý řádný redaktor ověřuje odkud informace pochází a jsou-li pravdivé.

Věříme, že takové besedy naše studenty obohacují porozumět realitě dnešního složitého světa.