menu

Talentmanagement v zeměpise

Talentmanagement v zeměpise

Tento školní rok se do projektu Talentmanagement zapojil i předmět zeměpis. Díky tomuto se žáci nadaní na zeměpis zapojí do aktivit, které rozšiřují jejich obzor a prohlubují středoškolské znalosti.

Jedna z těchto aktivit, simulace interaktivní hry “Jak se dělá město”, byla představena paní architektkou Evou Špačkovou a studentem architektury Tomášem Čechem. Studenti ve skupinách debatovali a navrhovali, jak by měla vypadat údržba a budování sportovního vybavení Ostravy, a to z pozic různých skupin občanů.

Takovéto workshopy stimulují budování názorů a vyjadřovací schopnosti a propojují školní a reálné prostředí. Další workshop se chystá za pár týdnů.

Projekt je spolufinancován z prostředků města Ostravy v rámci projektu Škola je nám (stále) malá.