menu

Talentmanagement v zeměpise

Talentmanagement v zeměpise

Vzdělávání v zeměpise není jen práce s mapami, glóby, fotkami, grafy či médii. Přinášíme mj. také nejnovější poznatky a metody výzkumu zemského povrchu.

V posledních letech se kolem nás rozšířily přístroje UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Nic vám to neříká? Pojem dron však jistě znáte, stejně jako vzhled běžně používaných dronů.

S fungováním a využitím dronů nás přišel 14. 11. 2019 seznámit vedoucí katedry geoinformatiky VŠB-TU pan docent Michal Kačmařík. Studenti semináře obecného zeměpisu, kam učivo o geografických informačních systémech a snímání zemského povrchu patří, se tak dozvěděli detaily o tomto perspektivním zařízení a vyzkoušeli si jeho ovládání.

Beseda byla sponzorována z Talentmanagementu – grantu statutárního města Ostrava.