menu

Seznámení s GIS a geologická exkurze

Seznámení s GIS a geologická exkurze

Moderní technologie se intenzivně prosazují i v geografii. A tak není divu, že se většina map v současnosti vytváří a používá v digitální podobě. K tomuto slouží GIS – geografické informační systémy.

Studenti prvních ročníků a kvinty se zúčastnili školení na téma GIS na Vysoké škole báňské. Seznámili se s patřičným softwarem a jednoduchou mapu si i vytvořili.

Kromě toho ještě zašli na exkurzi do Geologického pavilonu (5.A) či k ledovcovému bludnému balvanu na Vřesinské (1.C a D) a ke zregulovanému korytu řeky Porubky.

1.D u bludného balvanu v Porubě

 

Užití geografických informačních systémů