menu

Přednáška o problémech dnešní Indie

Seminář pro 3. r. základy politické geografie má za cíl především to, aby se studenti učili o aktuálním domácím a světovém dění v souvislostech a nad těmito problémy dokázali diskutovat. A protože nám informace z nejrůznějších typů seriózních médií nestačí, občas do hodin zavítá i nějaký cestovatel nebo odborník z univerzity.

V pátek 27. 1. 2017 takto výuku obohatila Mgr. Eva Tenzin z katedry sociální geografie a regionálního rozvoje PřF Ostravské univerzity. Tématem přednášky byly vybrané problémy Indie. A vzhledem k tomu, že tento stát má přes miliardu obyvatel a pohnutou historii, bylo o čem hovořit. Problematika varn a kast, hinduismu a islámu, bílé a černé rasy, kolonialismu a nezávislosti, investic do Indie a indických investic v Ostravě, chudoby a zdobných paláců. To vše je pro nás ve střední Evropě težko představitelný svět.

Eva Tenzin