menu

Den GIS a geologická exkurze

Moderní technologie se intenzivně prosazují i v geografii. A tak není divu, že se většina map v současnosti vytváří a slouží v digitální podobě. K tomuto slouží GIS – geografické informační systémy.

Studenti prvních ročníků a kvinty se zúčastnili Dne GIS na Vysoké škole báňské. Seznámili se s patřičným softwarem a jednoduchou mapu si i vytvořili.

Kromě toho ještě zašli na exkurzi do Geologického pavilonu, resp. k ledovcovému bludnému balvanu na Vřesinské a k protipovodně zregulovanému korytu řeky Porubky.

Kvinta na geologické exkurzi

Kvinta na geologické exkurzi

Kvinta na Dni GIS

Kvinta na Dni GIS

Třída 1.D na Dni GIS

Třída 1.D na Dni GIS