menu

Celostátní kolo soutěže Eurorebus 2018

Celostátní kolo soutěže Eurorebus 2018

Eurorebus je soutěž s dlouhodobou tradicí propojující vědomosti přírodních i společenskovědních oborů.

Třídní kolektiv současné kvarty se zapojil a z krajského kola se dostali do celostátního finále. 5. 6. 2018 se pražského klání zúčastnili tři žáci: Lukáš Výtisk, Beáta Gelnarová a Patricie Nocarová.

Všem děkujeme za výbornou samostatnou práci a reprezentaci.

Statutárnímu městu Ostrava pak děkujeme za poskytnutí dotace ze svého rozpočtu spolku OKNA, ze které byly soutěžícím hrazeny cestovní náklady.