menu

Výtvarný workshop kvarty v galerii PLATO

Výtvarný workshop kvarty v galerii PLATO

V pátek 13. dubna měla kvarta A jedinečnou příležitost zažít výtvarnou výchovu netradičně. Byl pro ně připraven workshop k bližšímu porozumění současnému umění v městské galerii PLATO. Tato galerie vznikla v bývalém hobbymarketu Bauhaus a prezentuje současné umění a umělecké projekty. Během dopoledne se žáci hravou formou seznámili s několika formami produkce současných uměleckých děl i jejich autory a záměry. Sami si pak vyzkoušeli jejich interpretaci i tvorbu moderního umění. 🙂

Galerie PLATO