menu

Úspěch ve výtvarné a literární soutěži

Úspěch ve výtvarné a literární soutěži

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska organizuje každoročně výtvarnou a literární soutěž. Pro letošní rod bylo vyhlašeno téma: Historie požární ochrany. Krásné 3. místo v kategorii ZŠ 3 si svou kresbou obhájila Dana Kolářová z sekundy A  a v kategorii literární práce L2 získal diplom za 2. místo Samuel  Neděla z primy A za svou Hasičskou pohádku.

Své ocenění – diplomy a ceny si naši výherci převzali  dne 13.6. 2017 přímo v Centrální stanici HZS v Ostravě. Byl pro ně připraven pestrý program, prohlídka budovy, techniky, přednáška, a dokonce na vlastní oči mohli spatřit přímý zásah – výjezd hasičů ze stanice .

Oběma výhercům blahopřejeme a děkujeme za krásnou reprezentaci školy.