menu

Ohlédnutí za úspěchy španělštinářů

Dne 30. 3. se uskutečnilo krajské kolo konverzační soutěže ve španělštině, kterého se zúčastnila Eva Kramolišová v kategorii SŠ II a Veronika Trawinská v kategorii SŠ III, obě ze 7.A. Ve veliké konkurenci Eva vybojovala nádherné 2. místo a Verča se umístila na 3. místě.

Dále se 5. 4. na katedře romanistiky FF OU v rámci Studentské vědecké konference uskutečnila Soutěž o nejlepší prezentaci, které se zúčastnila Klára Vonsová, taktéž ze 7.A, a umístila se se svou prezentací o Pablu Escóbarovi na fantastickém 2. místě!

Všem studentkám patří velká gratulace a velké díky za takto úspěšné reprezentování školy.