menu

Ruský jazyk

Učebnice

 • soubor učebnic Snova Klass! (Orlova,Vágnerová, Kožušková)
 • soubor učebnic Pojechali (Žofková, Eibenová, Liptáková, Šaroch)

Příslušné učebnice budou studentům hromadně objednány.

Kromě těchto učebnic používáme i jiné materiály, např. Ruština Otázky a odpovědi, Ruština – slovní zásoba, Ruský jazyk v kostce, Ruština poslechem, Jazykové a komunikativní hry v ruštině,…

Pravidelné akce

 • filmové představení v originále v rámci Filmového podzimu (Cinestar Ostrava)
 • spolupráce s katedrou rusistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity (projekty, krátkodobé i souvislé praxe)
 • účast na jazykových soutěžích (konverzační soutěž, recitační soutěž)
 • vystoupení v rámci Vánočního koncertu
 • návštěva Památníku osvobození v Komenského sadech
 • návštěva obchodu s ruskými specialitami
 • návštěva večerního divadelního představení ruského autora
 • Ars Poetica – účast na Puškinově památníku
 • diskuse s rodilým mluvčím
Člen
Mgr. Hana Korbelová
Člen
Mgr. Miroslava Pišková
Člen
Mgr. Martina Štěpánová
 • 1
 • 2