menu

Výsledky německé konverzační soutěže

V úterý 12. ledna 2016 proběhlo na domečku školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce. Soutěžilo se ve 3 kategoriích – I. B, II. B a III. A. Všichni soutěžící se nejdříve zaměřili na poslechový text a jeho porozumění, poté plnili zadané úkoly,  vyplývající z poslechu. Poté následovala druhá část soutěže, která obsahovala konverzaci se soutěžní porotou. Ta se skládala z úvodního krátkého rozhovoru, vylosovaného tématu a popisu obrázku. V této konverzační části se hodnotila jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost.

Výsledky konverzační soutěže jsou následující:

  • Kategorie I. B – v této kategorii soutěžili žáci primy a sekundy. Na třetím místě se umístili soutěžící: Hedvika Stachovcová z II. A a Nathálie Klímková z I. B. Na druhém místě skončila Beáta Gelnarová z II. A a první místo obsadila Pavlína Koubková z II. A. Vítězka této kategorie postupuje do okresního kola.
  • Kategorie II. B – v této kategorii se utkali žáci tercie a kvarty. Jejich umístění bylo následující. Na třetím místě skončila Tereza Čermáková z IV. A, na druhém místě Richard Smrž z III. A a první pozici obhájil Tomáš Mikeska z IV. A. V této kategorii se nekoná okresní kolo, tudíž Tomáš Mikeska postupuje přímo do krajského kola.
  • Kategorie III. A – v nejvyšší kategorii společně soutěžili žáci vyššího gymnázia. Na třetím místě se umístil David Richter z 2. D, na místě druhém David (Tat Dat) Duong ze VII. A a první místo získala Monika Motanová ze VII. A. Vítězka této kategorie postupuje do okresního kola.

Všem umístěným upřímně gratulujeme a vítězům přejeme hodně štěstí v okresním a krajském kole konverzační soutěže v NJ. Všem zúčastněným děkujeme za účast v soutěži a budeme se opět těšit v příštím roce.

Okresní kolo se bude konat v pondělí 15. února 2016 v 9 hodin ve Středisku volného času na Ostrčilově ulici v Moravské Ostravě. Krajské kolo se bude konat v pondělí 14. března 2016 na stejném místě.