menu

Návštěva katedry germanistiky FF OU

Návštěva katedry germanistiky FF OU

V úterý 5. prosince 2017 navštívili němčináři naší školy katedru germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Měli zde možnost zúčastnit se zábavných workshopů k tématům práce se slovní zásobou, z lexikologie a lingvistiky. V druhé části návštěvy si žáci připomenuli významné výročí, a to 500 let od vystoupení významného německého reformátora Martina Luthera a zároveň zhlédli dokumentární film o životě a díle této významné osobnosti německých dějin. Poté následovala diskuze na dané téma s německým lektorem.

Dopolední setkání žáků s učiteli ostravské germanistiky bylo mnohostranně inspirující pro obě strany. Naši žáci měli jedinečnou možnost poznat další uplatnění studia německého jazyka a literatury a učitelé z vysoké školy pak poznali gymnaziální výuku němčiny, různé metody a formy výuky na základě rozhovorů s žáky a učiteli naší školy.

Žáci měli možnost konverzovat s rodilým mluvčím, rozšířit si svou slovní zásobu a zároveň se seznámit se studiem na vysoké škole.