menu

Německý jazyk

Učebnice

 • Direkt neu I, II, III (vyšší gymnázium), Klett
 • Deutsch mit Max 1, 2 (nižší gymnázium), Fraus
 • Deutsch mit Max neu + interaktiv 1, 2 (nižší gymnázium, novější řada), Fraus

Pravidelné akce

 • každoroční exkurze do adventní/letní Vídně (pokud situace dovolí)
 • zahraniční exkurze (týdenní) do německy mluvících zemí
 • německý filmový podzim (film v originálním znění)
 • spolupráce s katedrou germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity
 • účast na německých jazykových soutěžích (dle aktuální nabídky)
 • každoroční Vyzývací soutěž v recitaci německých básní (dle situace on-line)
 • projektové dny s rodilou mluvčí (Vánoce a Velikonoce)
 • tematicky zaměřené přednášky –  studium a práce v německy mluvících zemích
 • zážitkové workshopy (Tandem Plzeň)
Předsedkyně
Mgr. Hana Grögerová
Člen
Mgr. Klára Broschová
Člen
Mgr. Iva Holečková
Člen
Mgr. Gabriela Hudecová
Člen
Mgr. Dana Melichárková