menu

Microsoft Studentské trenérské centrum

Microsoft Studentské trenérské centrum

K úspěchu v soutěži můžete přistoupit různě – řeknete si „fajn, zvládl/a jsem to“ a dál se tím nezabýváte. Nebo vás to postrčí a chcete umět ještě víc. To je případ i Mateusze Wojnarowicze ze septimy A, který před třemi lety ještě jako žák nižšího gymnázia vyhrál ve finále soutěže Office aréna.

V následujícím roce už soutěžil v kategorii žáků středních škol a přes školní a krajské kolo se opět dostal do finále a opět byl na stupních vítězů. Zde se také dozvěděl o Studentském trenérském centru, což je dvouletý program společnosti Microsoft, který vzdělává středoškolské studenty v měkkých a technických dovednostech.

A jak to celé probíhá? Tady jsou slova Mateusze:

„Cílem programu je příprava budoucích specialistů a vedoucích pracovníků se zaměřením na informační technologie. V rámci programu studenti absolvují podrobné školení na aplikace Microsoft Office a Microsoft 365, přičemž skládají mezinárodně uznávané certifikace Microsoft Office Specialist. Dále jsou v programu vyučována témata z oblasti informatiky, jako například Windows administrace, sítě či programování. Vysoce oblíbené jsou i přednášky na business, zahrnující lidské zdroje, prodej, řízení projektu, či fungování firmy.

Většina přednášek probíhá prostřednictvím videokonference v rámci aplikace Microsoft Teams. Program je doplněn o různá setkání účastníků, a to jak přímo v pražském Microsoftu, tak po celé republice. V rámci programu jsou studenti zařazeni do jedné z Action Groups – zájmových skupin – v rámci kterých vytvářejí i vlastní vzdělávací materiály a projekty, které jsou mnohdy následně používány v rámci digitalizace školství. Studenti mají také možnost reprezentovat firmu na konferencích a organizovat vlastní přednášky na vybraná témata.

Program STC je vysoce výběrový a každý rok z několika set přihlášených je vybráno 30 studentů, kteří se mohou programu zúčastnit. Z nich pak průměrně dvacet po dvou letech úspěšně odpromuje, na základě úspěšně obhájené absolventské práce, která je závěrečným bodem programu.

7. ledna jsem úspěšně obhájil svoji absolventskou práci, na základě které jsem 14. ledna 2020 v budově pražského Microsoftu na oficiálních promocích programu STC obdržel diplom o úspěšném absolvování programu.“

Mateuszovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším vzdělávání.