menu

Krevety z Wigymu míří do Brna

Je jaro a to znamená, že je tady další ročník Prezentiády. Tedy soutěže, ve které studenti vytvářejí prezentace na dané téma v programu PowerPoint nebo Prezi. Jejich práci po zaslání do nominačního kola hodnotí porota nejprve z grafické a obsahové stránky. Pokud se jim zalíbí, pozvou autory do krajského kola na obhajobu. Tam už odborná porota hodnotí nejen prezentaci, ale také vystupování, projev a spolupráci celého týmu.

V tomto roce prošly nominačním kolem dva týmy z naší školy, a tak se v pondělí 11. dubna vydaly na SPŠ elektrotechniky a informatiky v Ostravě obhájit svou práci.

V kategorii základních škol nás reprezentovali studenti tercie Jiří Močkoř, Vojtěch David a Jan Lukovský aneb tým .pptx-madness. Vybrali si téma Den bez internetu. Ve svém vystoupení poukázali na to, jak by svět vypadal, kdyby internet náhle nebyl k dispozici. Porota velice kladně hodnotila grafickou i obsahovou stránku prezentace, menší nedostatky byly až u předvedení. Tým skončil na krásném 4. místě a hned plánoval, jak svůj projev do dalšího ročníku zlepší.

To děvčata z týmu Krevety už věděla, do čeho jdou. Ve stejném složení – Martina Palkovská, Kateřina Plevová a Mariana Ochodková (všechny z kvinty) – jen pod jiným názvem a v kategorii základních škol, v minulém ročníku úspěšně prošla nominačním i krajským kolem, aby pak na mezinárodním finále v Brně obsadila 6. místo (o tomto úspěchu si můžete přečíst v archivu na stránkách školy). V letošním roce už nás zastupovala v kategorii střední školy. Vybrala si téma Kde domov můj a prezentaci vytvořila v programu Prezi. V krajském kole porotu okouzlila jak prezentací, ve které se zabývala ne vždy dobrovolnou migrací zvířat, tak svým výkladem, a obsadila s přehledem 1. místo. Příští týden je tedy opět čeká finále v Brně, takže gratulujeme a držíme palce!

Reportáž z krajského kola na stránkách Prezentiády.