menu

Bobřík informatiky 2017

Bobřík informatiky 2017

Letošní 10. ročník Bobříka informatiky proběhl od 6.–15. listopadu. První týden probíhalo testování studentů primy a sekundy. Zúčastnilo se 117 žáků, z nich 82 se stalo úspěšným řešitelem (získali alespoň 150 bodů) a 7 z nich dosáhlo plného počtu bodů (240).

V kategorii Kadet (žáci tercie a kvarty) soutěžilo 84 a uspělo 69 žáků.  Plný počet bodů získali Martin Budín a Teodor Vrubel z 3. A, dále pak  Hugo Hynčica a Oskar Martiňák ze 4. A.

Kategorie Junior se zúčastnilo 159 soutěžících z 1. a 2. ročníků. V této kategorii se úspěšným řešitelem stalo 60 žáků, nikdo neměl plný počet bodů.

Poslední kategorií je Senior – žáci 3. a 4. ročníků vyššího gymnázia. Tato kategorie je postupová, 30 nejlepších řešitelů z kraje postupuje do celostátního kola. Zúčastnilo se 84 žáků, 19 z nich se stalo úspěšným řešitelem.

Do celostátního kola z naší školy postoupili: Martin Raška z 8. A (240 bodů), Jiří Močkoř z 5. A (215), Daniela Hrbáčová (8. A, 204 bodů), Matyáš Šindler ze 3. C (195) a David Vala ze 3. D (195 bodů). Jako náhradnice dále postoupila Marie Juchelková ze 3. D (188).

Všem Gratulujeme a postupujícím budeme držet palce koncem ledna ve finále.