menu

Opět jsme stavěli roboty na VŠB-TU

Dvacetčtyři studentů napříč všemi ročníky vyššího gymnázia se zúčastnilo velmi zdařilé akce, kterou organizovala Katedra automatizační techniky a řízení VŠB-TU. Jednalo se o jednodenní Letní školu Mechatronických systémů 2017. Pod odborným vedením pracovníků strojní fakulty studenti ze stavebnice Lego Mindstorms sestavovali a programovali roboty a na závěr se svými výtvory soutěžili.