menu

Kabaret vědy a techniky

Začátkem prosince na naši školu opět zavítali studeti VŠB-Technické univerzity Ostrava. Pod vedením Mgr. Jarmily Černé si připravili pro studenty prim a prvních ročníků pestrý program experimentů z různých oblastí fyziky. Malou ukázkou je naše příloha fotografií.