menu

Jedeme představit naši školu do Dubny u Moskvy

Spojený ústav jaderných výzkumů v Dubně u Moskvy je mezinárodní výzkumné centrum, ve kterém pracují doktorandi, vědci z 19 členských států (i od nás), rovněž zde působí významní vědci z organizací UNESCO, CERN a také odborníci z USA. V institutu bylo učiněno více než 40 významných objevů.
Institut slaví v letošním roce 60. výročí svého založení a u této příležitosti organizuje setkání mladých fyziků-ruštinářů. Za aktivní podpory vyučujících ruského jazyka byl sestaven tým osmi odvážlivců, kteří se rozhodli reprezentovat v Dubně ve dnech 26.-30. března naši školu svými odbornými znalostmi jak ruštiny, tak i fyziky. Jsou to Miroslav Holub, Daniel Ožana, Lucie Peterková, Ondřej Vavro, Ondřej Folwarczny, Michal Matulík, Adéla Jasvecová a David Rajský. Na akci je budou svou přítomností podporovat vyučující ruského jazyka Ilona Zaorálková a Hana Korbelová.
Celému týmu přejeme nejen klidný let, hodně zážitků a šťastný návrat, ale i spokojenost s podanými výkony při prezentaci připravených fyzikálních experimentů.
Držíme palce.