menu

Energie – budoucnost lidstva

Nad problémy spojenými s výrobou elektrické energie se mohli zamyslet a diskutovat o nich naši studenti prvních ročníků a kvarty na besedě 6. ledna pořádané pracovníky ČEZu. Hlavními tématy byly nové energetické zdroje, ukládání jaderného odpadu, dopad výroby na životní prostředí a pochopitelně financování.
Zajímavý byl i pohled na celosvětovou energetiku.