menu

Školní kolo soutěže ve francouzském jazyce

Školní kolo soutěže ve francouzském jazyce

Ve čtvrtek 20.2.2020 proběhlo na gymnáziu školní kolo Soutěže ve francouzském jazyce. Soutěž měla dvě části. V písemné části šlo o porozumění slyšenému textu a v konverzační části se pak hodnotila jazyková správnost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost a plynulost vyjadřování. A kdo obsadil první příčky v letošním roce?

Kategorie A1

  1. místo Magdaléna Březnická, III.A 
  2. místo Marek Krpec, III.B
  3. místo Matěj Moravec, III.A

Kategorie A2

  1. místo Ondřej Šelong, IV.A
  2. místo Julie Křížková, IV.A
  3. místo Zuzana Hájková, IV.A

Kategorie B2

  1. místo Lukáš Výtisk, VI.A
  2. místo Barbora Hrabovská, VI.A
  3. místo Hugo Hynčica, VI.A

Všem soutěžícím děkujeme za odvahu a přejeme jim spoustu elánu do dalšího studia francouzštiny. 🙂 A těm, kteří nás budou reprezentovat v krajském kole, které se uskuteční 18. března 2020 držíme pěsti. Bonne chance!