menu

Školní kolo Soutěže v jazyce francouzském

Školní kolo Soutěže v jazyce francouzském

Ve čtvrtek 22.2.2024 proběhlo školní kolo Soutěže v jazyce francouzském. Naši mladí francouzštináři se museli již tradičně vypořádat s několika úkoly. V písemné části soutěže se hodnotila správnost odpovědí při ověření porozumění slyšenému textu a v konverzační části pak jazyková pohotovost, bohatost slovní zásoby, gramatická správnost, výslovnost aj. Letos se soutěžilo dle nových propozic v následujících kategoriích:

Kategorii ZŠ/VG I
1. místo: Markéta Hýlová 2.B
2. místo: Linda Kaduchová 2.A
3. místo: Julie Janičkovičová 2.A

Kategorie SŠ 
1. místo: Magdaléna Březnická 7.A
2. místo: Lenka Fráňová 5.B
3. místo: Lucie Ohřálová 7.B

Všem účastníkům děkujeme za účast a moc gratulujeme! Markétě a Magdě, které nás budou reprezentovat v krajském kole ve čtvrtek 4. 4. 2024 budeme samozřejmě držet pěsti! Bonne chance! 🍀😉