menu

Školní kolo konvezační soutěže ve francouzštině

V pátek 27.1.2017 se uskutečnilo tradiční školní kolo konverzační soutěže v jazyce francouzském. Soutěžící si ověřili porozumění slyšenému textu v poslechu, následovala ústní část, řešení řečových situací na základě obrázku, projev na rozdílná vylosovaná témata. V konverzační části soutěže se mimo jiné hodnotila jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. A jak to letos dopadlo?

Kategorie A1

  1. místo Hana Pasková, 3.A
  2. místo Oskar Martiňák, 3.A
  3. místo Lukáš Výtisk, 3.A

Kategorie A2

  1. místo Daniela Skácelíková, 4.A

Kategorie B2

  1. místo Martina Palkovská, 6.A
  2. místo Martin Raška, 7.A
  3. místo Michal Szymik, 7.A a Kateřina Plevová, 6.A

Všem děkujeme za účast a odvahu a postupujícím do krajského kola budeme 29. března držet samozřejmě pěsti. Bonne chance! 🙂