menu

Školní kolo konverzační soutěže ve FJ

V úterý 20.2.2018 proběhlo již tradiční školní kolo konverzační soutěže ve francouzském jazyce. V soutěži se mimo jiné hodnotí jazyková pohotovost a kreativita, bohatost slovní zásoby, výslovnost, gramatická správnost. Tentokrát žáci soutěžili ve 3 kategoriích. A jak to dopadlo?
Kategorie A1:
1. místo Ondřej Šelong, II.A
2. místo Bořek Vajda, III.B
3. místo Matyáš Hrbáč III.B

Kategorie A2:
1. místo Lukáš Výtisk, IV.A
2. místo Hana Pasková, IV.A
3. místo Oskar Martiňák, IV.A

Kategorie B2:
1. místo Martina Palkovská, VII.A
2. místo Kateřina Plevová, VII.A
3. místo Lucie Peterková, VI.A

Všem soutěžícím děkujeme za účast, odvahu, nadšení pro tak krásný jazyk a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen ve francouzštině. 🙂