menu

Dvojice francouzských cestovatelů na Wigymu

V pátek 7. 10. 2016 nás ve škole navštívila dvojice francouzských cestovatelů z města Remeš. V semináři z politické geografie pro 3. r. se rozebíralo, proč absolvují roční stopařskou dovolenou, jaké jsou náklady, pozitiva a negativa takové akce. Protože Francie je v posledních měsících ve zprávách často komentována ve spojitosti s nebezpečnými událostmi, došlo i na témata, jak se Francouz cítí ve vlastní zemi a proč je jejich země tak etnicky různorodá narozdíl od ČR. V této hodině probíhala komunikace anglicky, zatímco v hodině francouzštiny jak jinak než jejich rodným jazykem. Žáci sexty tak měli jedinečnou možnost komunikovat s rodilými mluvčími, pokládat různorodé otázky, vyslechnout si poutavé příběhy z jejich cest, povídat si o cestování, Francii i francouzské gastronomii. Bon voyage Lenka et Vivien!

Francouzští cestovatelé v hodině FJ