menu

Poruba se proměnila v čase

Vernisáž výstavy Poruba v proměnách času, která proběhla na Wichterlově gymnáziu v Ostravě-Porubě ve středu 16. prosince, se stala zajímavou společenskou událostí. Mezi hosty byli zástupci Archivu města Ostravy, Ostravského muzea, Úřadu městského obvodu Poruba, Útvaru hlavního architekta MMO, členové školské rady WG, zástupi partnerských vysokých škol (VŠB-TU a OU), bývalí i součastní učitelé školy a absolventi a žáci školy. Velmi nás potěšila i hojná účast širší porubské veřejnosti.

Výstava představuje ?Novou Ostravu? Především jako domov desetitisíců lidí. Samotná budova gymnázia se nachází v městské památkové zóně Sorela. Navíc je od roku 2007 je Ministerstvem kultury ČR vyhlášena kulturní památkou. I proto se dějepisci školy rozhodli zmapovat historii Staré Poruby a výstavbu a proměny Poruby ?nové?, která patří mezi nejucelenější celky socialistického realismu v architektuře dvacátého století.

Vzkazy návštěvníků autorům výstavy jsou zapsány v knize návštěv. Zde je malá ukázka (1. strana, 2. strana)

Chte-li si i vy výstavu prohlédnout, využijte Dne otevřených dveří (13. leden 2010, 14-18 hodin).

Školy nás mohou kontaktovat (Mgr. Pavel Měrka, merka@wigym.cz, 596 912 567, kl. 58). Rádi žákům a učitelům škol umožníme prohlídku v dohodnutém termínu.

Předseda porubské letopisecké komise Jiří Lexa a bývalá ředitelka gymnázia (nynější porubská kronikářka) Věra Šmajstrlová.

Arch. Aleš Student (VŠB-TU) a Ing. Vladimíra Havrlantová (ÚHA MMO).

Prof. Kamil Wichterle (VŠB-TU) a Jan Dekický (místostarosta ÚMOb Poruba).