menu

Historická exkurze do prosluněné Bratislavy

Historická exkurze do prosluněné Bratislavy

Ve čtvrtek 3. května se uskutečnila historická exkurze v rámci projektu „Poznávej významné evropské metropole“.  Po návštěvě polského Krakova v září 2016 padla tentokrát volba na slovenské hlavní město Bratislavu. Žáci vyššího gymnázia nejdříve navštívili bývalý hraniční strážní hrad Děvín, zde si vyslechli komentovanou prohlídku a zhlédli speciální výstavu k československým dějinám.

Následovala návštěva centra Bratislavy, kde byla objednána komentovaná projížďka speciálními autobusy v rámci City tour po nejvýznamnějších památkách, jako je kostel sv. Mikuláše, Hlavní a Hviezdoslavovo náměstí, Most SNP, Svatomartinský chrám, Michalská a Rybářská brána. V rámci prohlídky byla také delší zastávka na Bratislavském hradě, kde si žáci mohli prohlédnout jednotlivé části hradu a přilehlé zahrady.

Celá exkurze probíhala za velmi krásného slunného počasí, což také umocnilo krásné zážitky a dojmy, které si žáci mohli z tohoto výletu odnést. Smyslem celé akce bylo rozšířit žákům jejich povědomí nejen o české, ale i slovenské historii.