menu

Druhé místo pro Wigymáky v ostravské “pátračce”

Druhé místo pro Wigymáky v ostravské “pátračce”

Tým dějepisných seminaristů, ve složení Dominik Vajda (3. C), Kateřina Volná (3. C), Huda Abdulla (t3. C), Katka Grünspanová (4.D) a Pavel Pěčonka (4.D), se zúčastnil 7. a 8. listopadu dvoudenní studentské konference, pořádané Gymnáziem Olgy Havlové. Letošní XV. konference nesla název “Osmičkové roky jako mezníky v dějinách Ostravy”.

První konferenční denbyl věnován přednáškám; na Gymnázium Olgy Havlové si mohli studenti vyslechnout „kacířskou“ přednášku historika Jiřího Nemináře, následovala prezentace „osmičkových“ fotografií ze sbírek Archivu města Ostravy s komentářem Martina Juřici. Poté studenti zhlédli “autentický” filmový žurnál, který zachycoval proměny Ostravy v letech 1918-1938. Tento film byl vytvořen Ostravským muzeem a bez upozornění, že se jedná o “falzum”, by pravděpodobně mnozí věřili, že poslouchají autentický dobový komentář. Konferenci  ukončil poslední host, a to Tomáš Vůjtek, autor mnohých divadelních her inspirovaných historií.

Druhý den se nesl v soutěžním duchu – šestičlenné týmy musely v ulicích města Ostravy plnit různé úkoly (poznávaní ulic z dobových obrázků, interpretace památníku či hledání staveb, dle dobových obrazů v současné Ostravě) další badatelské úkoly zavedly soutěžící do Archívu města Ostravy, Galerie Plato, Antikvariátu Fiducia a Ostravského muzea.

Téhož dne večer, se konalo v Kulturním centru Cooltour vyhlášení výsledků. Pro dvanáct soutěžních týmů byla připravena scénická a jevištní koláž na motivy zlomů a zvratů 20. století.  Wigymáci v silné konkurenci obsadili krásné druhé místo.

/Pro Wigym Pavel Pěčonka, 4. D, fotografie převzaty z gyohavl.cz/